ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да върнете закупена от нас стока както е разяснено по-долу и ако стоката отговаря на следните условия:
• няма механични повреди;
• не е била използвана;
• с оригиналната си опаковка е и има търговски вид;
• придружена е от приложената гаранционна карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление например писмо, изпратено по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1756,
бул. „Климент Охридски” № 65 до „БИО ЛАЙФ КОЗМЕТИКС” ООД или електронна поща: [email protected].

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим заплатената за стоката сума в срок от 5 работни дни от датата, на която тя е получена обратно, или да я заменим, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Разходите по транспортирането са за сметка на купувача. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. В такива случаи, ще ви възстановим плащанията в срок до пет работни дни, след настъпването на някое от двете събития.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. София, п.к. 1756, бул. „Климент Охридски” № 65 до „БИО ЛАЙФ КОЗМЕТИКС” ООД без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
За избягване на съмнения, връщането е възможно само когато стоките отговарят на условията, посочени в т.I по-горе.